Υπηρεσίες :: Ανακαίνιση – Εκσυγχρονισμός

Το ιδιαιτέρων απαιτήσεων τμήμα των εκσυγχρονισμών, λειτουργεί με βάση την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας σε ότι αφορά την άνεση και την ταχύτητα κατά την διάρκεια και μέχρι των ολοκλήρωση των εργασιών.

Με συγκεκριμένο οργανόγραμμα εργασιών και λεπτομερειακή μελέτη του κάθε κτιρίου, είμαστε σε θέση να προτείνουμε τις βέλτιστες λύσεις για την εναρμόνιση του ανελκυστήρα σας με την κοινοτική οδηγία και τα διεθνή πρότυπα.

Η συνεργασία μας με τους εγκυρότερους αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης ανελκυστήρων και η εμπειρία μας στον τομέα αυτό, μας παρέχει την δυνατότητα να παρουσιάζουμε αποτελέσματα που χαρακτηρίζονται για τα υψηλά standards ασφάλειας και αισθητικής, πάντα σε συνάρτηση με τις προσωπικές σας επιλογές.

  • kleemann_logo
  • klefer_logo
  • metron_logo
  • gavalas_logo