Υπηρεσίες :: Εγκατάσταση

Η τεχνογνωσία και η πολυετής εμπειρία μας, σε συνάρτηση με το εξειδικευμένο προσωπικό και τη άρτια οργάνωση του τμήματος, μας επιτρέπουν να αναλάβουμε την εγκατάσταση κάθε ανυψωτικού μηχανισμού ή ανελκυστήρα.

Αρχίζοντας από τον τεχνικό φάκελο που δημιουργείται με την έναρξη της μελέτης και του σχεδιασμού, έως την τελική παράδοση της εγκατάστασης , το κάθε έργο παρακολουθείται συστηματικά με γνώμονα την άρτια παρουσίαση και την αυστηρή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων.

Σκοπός μας είναι με την αποπεράτωση του κάθε έργου να έχει εξασφαλιστεί η αξιοπιστία, η λειτουργικότητα και η ασφάλεια, σύμφωνα πάντα με τα διεθνή πρότυπα και απαιτήσεις.

  • kleemann_logo
  • klefer_logo
  • metron_logo
  • gavalas_logo