Υπηρεσίες :: Μελέτη - Σχεδιασμός

Ένας σημαντικός παράγοντας για την ολοκληρωμένη κατασκευή είναι ο σχεδιασμός και η μελέτη. Το γραφείο μας χρησιμοποιώντας σύγχρονα λογισμικά και υπολογιστικά προγράμματα (*), μπορεί να παρέχει λεπτομερείς μελέτες για οποιαδήποτε ανυψωτική εφαρμογή.

Λαμβάνοντας υπ’όψιν μια σειρά από παραμέτρους που βασίζονται στην χρηστικότητα του κτιρίου, από την μελέτη κίνησης έως και την τήρηση των αρχιτεκτονικών προδιαγραφών, σχεδιάζουμε ανελκυστήρες και ανυψωτικά εξασφαλίζοντας υψηλά επίπεδα ασφάλειας και εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού.

(*) σύμφωνα με τις κοινοτικές οδηγίες και τα διεθνή πρότυπα.

  • kleemann_logo
  • klefer_logo
  • metron_logo
  • gavalas_logo